krediet infomatie

Meer werkkapitaal met credit management

Alert zijn op de kredietwaardigheid van je zakelijke relaties en krediet informatie opvragen voordat je contracten afsluit is niet de enige manier om je eigen werkkapitaal op niveau te houden. Door actief bezig te zijn met credit management blijft er minder geld uitstaan. Dat betekent dat er meer werkkapitaal beschikbaar is. De bedrijfsprocessen lopen geen risico vanwege cashflowproblemen met continuïteitsproblemen te maken te krijgen. Credit management heeft als belangrijkste component het management van de debiteuren. Door er bovenop te zitten als niet aan de verplichtingen is voldaan kunnen langdurige incassotrajecten worden vermeden.

Debiteurenbeheer als aanvulling op krediet informatie

Zelfs als er voor aanvang van een samenwerkingstraject krediet informatie is opgevraagd, kan het toch voorkomen dat facturen blijven liggen. Dat is nadelig voor je eigen bedrijf. Door onbetaalde facturen kan de cashflow in gevaar komen, vooral als dat bij grote aantallen zakelijke relaties regelmatig voorkomt. Het is daarom van belang om er bovenop te zitten als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Maak gebruik van de wettelijke regelgeving om meteen juridische stappen te kunnen zetten als dat nodig is. Zorg dus voor voldoende discipline om meteen betalingsherinneringen te sturen, en niet pas enkele weken na het verstrijken van de betalingstermijn.

krediet infomatie

Credit management implementeren

Om het debiteurenbeheer als onderdeel van het credit management in je organisatie te implementeren kun je gebruik maken van de diensten van CBMK. Er zijn meerdere vormen van samenwerking mogelijk. Bedrijven die het credit management zelf willen uitvoeren krijgen een uitgebreide begeleiding. Ze zijn dan zelf in staat om krediet informatie op de vragen en die op de juiste wijze te implementeren. Ook helpt CBMK bij het vormgeven van het debiteuren management. Indien gewenst kan CBMK ook het volledige of een deel van het credit management voor bedrijven uitvoeren.