Gasanalist

Gasanalist: specialist in detecteren van gas

Wanneer je werkzaam bent in een branche waarbij je werkt met gassen, neemt dat risico’s met zich mee. Wellicht weet je van tevoren met welke gassen je gaat werken, maar het kan ook voorkomen dat je tijdens de werkzaamheden onverwachts te maken krijgt met een gas. In beide gevallen is het slim om een gasanalist in te schakelen. Een gasanalist is een specialist in het detecteren van gas. De analist weet wat bepaalde concentraties gas voor een omgeving betekenen en kan daardoor analyseren welke stappen ondernomen moeten worden. Een gasanalist inschakelen is niet alleen goed voor de veiligheid van je werknemers, maar zorgt er ook voor dat je de risico’s verkleint. 

Gasanalist

Dit zijn de werkzaamheden van een gasanalist

Een gasanalist heeft een gasdetector waarmee verschillende gassen kunnen worden gemeten, waaronder O2, LEL, H2S en CO. Het meten van gas gebeurt volgens strenge meetvoorschriften. Op basis van de meetresultaten adviseert een gasanalist of een bepaalde ruimte gasvrij verklaard kan worden. Daarna mag je onder deskundig toezicht de ruimte betreden. Een gasanalist heeft een uitgebreide opleiding genoten en is daardoor ook een ervaren brand-veiligheidswacht. Je kunt een gasanalist dus ook inhuren als toezichthouder bij besloten ruimten en bij brandgevaarlijke werkzaamheden.

Welke taken voert een gasanalist uit? In de eerste plaats meet de gasanalist de gassen in een ruimte. Daarnaast heeft een gasanalist de bevoegdheid om een ruimte gasvrij te verklaren. De gasanalist biedt algemeen toezicht, onder andere in besloten ruimten en bij brandgevaarlijk werk. Daarnaast controleert hij of zij de vergunningen en alarmeert de gasanalist bij gevaar dat wordt veroorzaakt door gas.